Ertan YMM Danışmanlık

  • Anasayfa
  • Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

KDV İadesi Tasdik Hizmetleri

KDV İadesi hizmeti, şirketimizin konusunda uzman kadrosuyla, 3065 sayılı KDV Kanunu uyarınca iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre nakden veya mahsuben alınma sürecidir. Şirketimiz KDV İade süreçlerinin her aşamasında, alanında uzman ve motive edilmiş çalışanları ile vergi daireleri ve ilgili kurumlarla anlamlı ve koordineli iletişim kurarak müşterilerinin KDV iade taleplerinin doğru, eksiksiz ve en kısa sürede sonuçlandırılmasına yoğunlaşmıştır.

KDV İade Kapsamında Hizmet Verdiğimiz Alanlar;

Mal ve/veya Hizmet İhracatından Kaynaklanan KDV İadeleri,
İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerden Kaynaklanan KDV İadeleri,
İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Kaynaklanan KDV İadeleri,
Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İadeleri,
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimlerden Kaynaklanan KDV İadeleri,
Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden KDV İadeleri,
Diğer İstisna Edilen Tüm İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadeleri.

KDV İade Sürecinde Sunduğumuz Hizmetler;

KDV iade dosyalarının hazırlanması ve yasal mevzuat çerçevesinde uygunluğunun kontrolü,
Yasal bir düzenleme olan karşıt incelemelerin hazırlanması ve takip edilmesi,
KDV iade tutarının tespiti, iade raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
KDV iade kontrol raporunda ve eksiklik yazısında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi,
KDV iade sürecinde vergi dairesinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
Mükelleflerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi,
KDV iade sürecinin baştan sonra sağlıklı yürütülebilmesi adına müşterilere eğitici sunumlar yapılması.
KDV iade sürecinin baştan sona büyük bir titizlikle sürdürülmesi ve sonuçlandırılması,