Ertan YMM Danışmanlık

  • Anasayfa
  • Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı, spesifik bir konu hakkında, herhangi bir özel proje bazında veyahut sürekli nitelikte müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizden bir tanesidir. Danışmanlık hizmetimiz, riskli veya spesifik kabul edilen sorunların çözümünde ve mali tabloların uyumu, kredibiliteye uygun hale getirilmesi, hukuki görüş verilmesi, yurtdışı yatırım fırsatları ve stratejilerinin belirlenmesi, vergi planlamaları da dahil olmak üzere her türlü konularda sizlere yardımcı olabileceği gibi, bazı kararlar almanızda önemli destekler de sağlamaktadır. Bugün itibariyle pek çok müşterimizle vergi danışmanlığı kapsamında çalışmalarımız bulunmakta olup, genel olarak Vergi Danışmanlığı hizmet içeriği kısaca aşağıdaki gibidir:

• Her türlü mali hukuk içerikli konularda görüşler vermek,
• Özel projelerde vergi hukuku ve diğer mali hukuk konuları açısından incelemeler yapmak,
• Vergi planlaması konusunda destekler sağlamak,
• Beyanların denetimi ve kontrolü, gümrük, kambiyo, bankacılık gibi özel alanlarda mali danışmanlık hizmetleri sunmak,
• Sürekli vergi danışmanlığı hizmeti sunmak,
• Transfer fiyatlandırması ve kdv gibi özel konularda vergi planlaması yapmak ve çözümler geliştirmek,
• Uluslar arası vergi mevzuatı ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları konularında müşterileri bilgilendirmek,
• Bölünme, birleşme devir, hisse alma veya satma gibi işlerde yol haritaları belirlemek,
• Her türlü muafiyet ve istisna konularını dikkate almak,
• Grup şirketlerinin konsolide vergi ödemeleri veya vergi ödeme potansiyellerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler sunmak,
• Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,

Beyanların hazırlanması ve Yeni hukuki gelişmeler konusunda müşterileri bilgilendirmek vb. hizmetler "Vergi Danışmanlığı" adı altında temel görevlerimiz arasındadır. Vergi Danışmanlığı hizmeti neticesinde gelecek konusunda tereddütlerinizin ortadan kalkacağı ve faaliyetlerine ilişkin yol haritalarınızın belirleneceği; faaliyetlerinize ilişkin risklerin tanımlanacağı ve bu risklerin değerlendirileceği; kanundan doğan uygulama imkanları ve siz değerli müşterilerimizi bekleyen risk ve fırsatların neler olduğu konusunda sonuçları değerlendiriyor olacağız.

Mali Hukuk Konularına İlişkin Danışmanlıklar

Şirketimiz tarafından daha önce verilmiş görüşlerin ve makalelerimizde belirttiğimiz hususlardan birçoğunun Danıştay ve Vergi Mahkemesi kararlarında aynen yer aldığı ve tespitlerimiz ile değerlendirmelerimizin ne kadar tutarlı olduğunu göstermesi açısından önemli görmekteyiz. Bu aşamada sunduğumuz müteala-görüşlerimiz hukuk açısından kararlarınızda önemli bir rol oynayabilecektir.